Условия за ползване

Добре дошли в домейн.com! Моля, прочетете внимателно нашите условия за ползване преди да започнете да използвате нашия уебсайт. Чрез достъпването и използването на домейн.com, приемате да се ангажирате с настоящите условия и съгласие за ползване.

Ако не сте съгласни с нашите условия, моля, не използвайте този уебсайт.

Приемане на условията

С настоящото потвърждавате, че сте навършили 18 години и имате право да заключите договор с нас, както и да използвате домейн.com в съответствие с настоящите условия.

Ако не навършите 18 години, моля, не използвайте нашия уебсайт.

Ако предоставяте информация за такси и актуализирате личните си данни, вашият контролн панел може да съдържа посочено от вас индивидуално одобрение на събиране на данни за личната ми намеса и политиката на icecasino-bulgary.top.

Интелектуална собственост

Уебсайтът и неговото съдържание, включително текстове, графични изображения, лога, снимки, аудио или видео файлове и софтуер, са собственост на домейн.com и са предпазени от авторски права и други закони за интелектуална собственост.

Използването на материали от уебсайта, освен ако не е разрешено изрично в настоящите условия, е забранено без предварително писмено съгласие от наша страна.

Отказ от отговорност

Домейн.com не поема отговорност за каквито и да било загуби или щети, включително директни, косвени, специални или последващи, произтичащи от достъпа или използването на нашия уебсайт или неговото съдържание.

Домейн.com не носи отговорност за прекъсване или недостъпност на уебсайта поради технически проблеми или други обстоятелства извън нашия контрол.

  • Вие носите отговорност за използването на данни и информация, предоставени от домейн.com, и за последствията, произтичащи от такова използване.
  • Във връзка с ползването на услугите на трети страни, домейн.com не носи отговорност за материали, услуги или съдържание, предоставяни от тези трети страни.

Промени и прекратяване на условията

Домейн.com си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време и без предварително уведомление. Промените стават валидни в момента на публикуването им на уебсайта. Моля, прегледайте редовно настоящите условия, за да бъдете информирани за всякакви изменения.

В случай на неприемливи промени, имате правото да прекратите ползването на домейн.com и да затворите своя акаунт.

Ако не прекратите ползването на уебсайта след влизането в сила на промените, ще се счита, че сте приели промените.